გარეშე დეპრესია

6 ღილაკი ისე, რომ დედა არასოდეს აღიქვას დედობად
დეპრესია

6 ღილაკი ისე, რომ დედა არასოდეს აღიქვას დედობად

არ არსებობს ბედნიერება, რომ შევადაროთ დედა. ამასთან, დედობას თან ახლავს მრავალი სხვა ემოცია და გრძნობა, რაც ყოველთვის არ არის ასე სასიამოვნო: ეჭვი, შფოთვა, შიში, დანაშაული, თვითკმაყოფილება ... ეს ყველაფერი, ამას ემატება ის, რომ ყველა ჩვილი ძალიან მომთხოვნია, განსაკუთრებით პირველ თვეებში ცხოვრების დედები, დედაჩემები შეიძლება გრძნობდნენ გადატვირთულობას.

დაწვრილებით

დეპრესია

6 ღილაკი ისე, რომ დედა არასოდეს აღიქვას დედობად

არ არსებობს ბედნიერება, რომ შევადაროთ დედა. ამასთან, დედობას თან ახლავს მრავალი სხვა ემოცია და გრძნობა, რაც ყოველთვის არ არის ასე სასიამოვნო: ეჭვი, შფოთვა, შიში, დანაშაული, თვითკმაყოფილება ... ეს ყველაფერი, ამას ემატება ის, რომ ყველა ჩვილი ძალიან მომთხოვნია, განსაკუთრებით პირველ თვეებში ცხოვრების დედები, დედაჩემები შეიძლება გრძნობდნენ გადატვირთულობას.
დაწვრილებით