გარეშე ყურის მოვლა

სმენის დაქვეითების 4 ტესტი ბავშვის ასაკის მიხედვით სმენის დაქვეითების დასადგენად
ყურის მოვლა

სმენის დაქვეითების 4 ტესტი ბავშვის ასაკის მიხედვით სმენის დაქვეითების დასადგენად

როდესაც ჩვილები პატარაა, ძნელია იმის დადგენა, კარგად მოისმინეს თუ არა, სწორედ ამიტომ არის რაიმე გამაფრთხილებელი ნიშანი (მაგალითად, ბავშვი რომ არ უქრება თავს, როდესაც მას დარეკავთ, არ იბზარება, არ მაღელვებს რაიმე ხმამაღალი ხმაურით და პასუხობს მხოლოდ აუდიტორულ სტიმზე ), უმჯობესია მას პედიატრთან წაიყვანოთ, რომ შეაფასოს, საჭიროა თუ არა რაიმე ტესტის გაკეთება.

დაწვრილებით

ყურის მოვლა

სმენის დაქვეითების 4 ტესტი ბავშვის ასაკის მიხედვით სმენის დაქვეითების დასადგენად

როდესაც ჩვილები პატარაა, ძნელია იმის დადგენა, კარგად მოისმინეს თუ არა, სწორედ ამიტომ არის რაიმე გამაფრთხილებელი ნიშანი (მაგალითად, ბავშვი რომ არ უქრება თავს, როდესაც მას დარეკავთ, არ იბზარება, არ მაღელვებს რაიმე ხმამაღალი ხმაურით და პასუხობს მხოლოდ აუდიტორულ სტიმზე ), უმჯობესია მას პედიატრთან წაიყვანოთ, რომ შეაფასოს, საჭიროა თუ არა რაიმე ტესტის გაკეთება.
დაწვრილებით