გარეშე ფსიქიური დარღვევები

ბავშვობის ეპილეპსია
ფსიქიური დარღვევები

ბავშვობის ეპილეპსია

ეპილეფსია არის ნერვული სისტემის წყვეტილი აშლილობა, რომელიც ბავშვებზე 1 – ზე მოქმედებს და ხასიათდება კრუნჩხვებით ან კრუნჩხვებით. ამ დაავადებით დაავადებულ ბავშვთა უმრავლესობამ შეიძლება გამოიწვიოს ნორმალური და ჯანმრთელი ცხოვრება. მიუხედავად იმისა, რომ მისმა სახელმა შეიძლება შთაბეჭდილება მოახდინოს ბევრ მშობელზე, ბავშვთა უმეტესობის ეპილეფსიები კარგად ვითარდება და განპირობებულია მკურნალობით.

დაწვრილებით

ფსიქიური დარღვევები

ბავშვობის ეპილეპსია

ეპილეფსია არის ნერვული სისტემის წყვეტილი აშლილობა, რომელიც ბავშვებზე 1 – ზე მოქმედებს და ხასიათდება კრუნჩხვებით ან კრუნჩხვებით. ამ დაავადებით დაავადებულ ბავშვთა უმრავლესობამ შეიძლება გამოიწვიოს ნორმალური და ჯანმრთელი ცხოვრება. მიუხედავად იმისა, რომ მისმა სახელმა შეიძლება შთაბეჭდილება მოახდინოს ბევრ მშობელზე, ბავშვთა უმეტესობის ეპილეფსიები კარგად ვითარდება და განპირობებულია მკურნალობით.
დაწვრილებით
ფსიქიური დარღვევები

იდეალური დიეტა ეპილეფსიის მქონე ბავშვებისთვის

ეპილეფსია არის ნერვული სისტემის დარღვევა, რომელსაც ახასიათებს კრუნჩხვები, რომლებიც განმეორებითი და არაპროგნოზირებადი სიხშირით განმეორდება. კრუნჩხვები ნეირონების უკონტროლო და არანორმალური მოქმედების ეპიზოდებია, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ბავშვის ყურადღების ან ქცევის ცვლილებები.
დაწვრილებით