გარეშე სიტყვიერი ენა

თითოეულ ასაკში ბავშვებს სწავლობენ სიტყვების რაოდენობა და რაოდენობა
სიტყვიერი ენა

თითოეულ ასაკში ბავშვებს სწავლობენ სიტყვების რაოდენობა და რაოდენობა

პირველი სიტყვები, როგორც წესი, გვხვდება პირველი დაბადების დღის გარშემო, დაახლოებით 12-დან 15 თვემდე. ეს მომენტი, როგორც წესი, დიდი ხნის განმავლობაში ელოდება და ახსოვს მათ მშობლებს, იმ პროცესის დასაწყისს აღნიშნავს, რომელიც დღითიდღე გაიზრდება. იმ მომენტიდან, რამდენი და რა სიტყვები სწავლობენ ბავშვებს ასაკის მიხედვით?

დაწვრილებით

სიტყვიერი ენა

თითოეულ ასაკში ბავშვებს სწავლობენ სიტყვების რაოდენობა და რაოდენობა

პირველი სიტყვები, როგორც წესი, გვხვდება პირველი დაბადების დღის გარშემო, დაახლოებით 12-დან 15 თვემდე. ეს მომენტი, როგორც წესი, დიდი ხნის განმავლობაში ელოდება და ახსოვს მათ მშობლებს, იმ პროცესის დასაწყისს აღნიშნავს, რომელიც დღითიდღე გაიზრდება. იმ მომენტიდან, რამდენი და რა სიტყვები სწავლობენ ბავშვებს ასაკის მიხედვით?
დაწვრილებით